Citiplan AS

Citiplan assisterer fremtidsrettet by- og næringsutvikling


Vi bidrar til at ideer blir planer - og til at planer blir gjennomført

Prosesser og fasilitering

Hvordan prosessene i by- og tettstedsutviklingen gjennomføres er ofte avgjørende for resultatet.

Arealbruk og byforming

Arealbruken og byformen har betydning for sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser i byene.

Transportplanlegging

Transportsystemet må bygge opp under byenes egenart og bidra til sosiale og økonomiske prosesser.

Byutvikling

Byutvikling er det komplekse samspillet mellom mennesker, styringssystemer og byens form.

 

 

Kontakt:   tor.odberg@citiplan.no, tlf. 922 915 63

             gunnar.ridderstrom@citiplan.no, tlf. 906 306 42

 

Adresse:  Torstvedtbakken 9, 3271 Larvik

 

Org. nr.:     999 076 599

Copyright © 2020. CitiPlan AS. All Rights Reserved