Citiplan AS

Citiplan AS er kjøpt opp av Norconsult AS.

Tor Atle Odberg og Gunnar Ridderström begynner i Norconsult fra 1. januar 2020. 


Ta kontakt på ny mailadresse eller pr mobil

(Citiplan-adressen vil også være tilgjengelig en stund utover i 2021). 

 

Kontakt:


Tor Atle Odberg: mobil 922 915 63

Ny mailadresse (etter 1.1.2021): tor.odberg@norconsult.comGunnar Ridderström:mobil 906 306 42

Ny mailadresse (etter 1.1.2021): gunnar.ridderstrom@norconsult.com