Fagstoff og inspirasjon

 

Denne siden er under oppbygging - her kommer foredrag vi har holdt, litteratur vi mener er viktig og inspirerende, og annet fagstoff vi bruker i vårt arbeid.

 

CitiPlan baserer seg på anerkjent teori og empiri og kunnskapsstrømmer i bynettverk som C40 Cities, Framtidens byer, Nordic City Network og Bystrategi Region sør.