Citiplan AS

Citiplan assisterer fremtidsrettet by- og næringsutvikling

 

Vi sørger for at ideer blir planer - og at planer blir gjennomført

Prosesser og fasilitering

Hvordan prosessene i by- og tettstedsutviklingen gjennomføres er ofte avgjørende for resultatet

 

Arealbruk og byforming

Arealbruken og byformen har betydning for sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser i byene

 

Transportplanlegging

Transportsystemet må bygge opp under byenes egenart og bidra til sosiale og økonomiske prosesser

 

Byutvikling

Byutvikling er det komplekse samspillet mellom mennesker, styringssystemer og byens form

 

Copyright © 2013. CitiPlan AS. All Rights Reserved