Citiplan AS

Citiplan assisterer fremtidsrettet by- og næringsutvikling


Vi sørger for at ideer blir planer - og at planer blir gjennomført

 

Prosesser og fasilitering


Hvordan prosessene i by- og tettstedsutviklingen gjennomføres er ofte avgjørende for resultatet.

Arealbruk og byforming


Arealbruken og byformen har betydning for sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser i byene

Transportplanlegging


Transportsystemet må bygge opp under byenes egenart og bidra til sosiale og økonomiske prosesser

 

Byutvikling


Byutvikling er det komplekse samspillet mellom mennesker, styringssystemer og byens form

 

 

Kontakt:       tor.odberg@citiplan.no, tlf. 92 29 15 63

                   gunnar.ridderstrom@citiplan.no,  tlf. 906 306 42

 

Adresse:       Torstvedtbakken 9, 3271 Larvik

 

Org. nr.:       999 076 599

Copyright © 2018. CitiPlan AS. All Rights Reserved