Citiplan AS

Citiplan assisterer fremtidsrettet by- og næringsutvikling


Vi sørger for at ideer blir planer - og at planer blir gjennomført

 

Prosesser og fasilitering

Hvordan prosessene i by- og tettstedsutviklingen gjennomføres er ofte avgjørende for resultatet

Arealbruk og byforming

Arealbruken og byformen har betydning for sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser i byene

Transportplanlegging

Transportsystemet må bygge opp under byenes egenart og bidra til sosiale og økonomiske prosesser


Byutvikling

Byutvikling er det komplekse samspillet mellom mennesker, styringssystemer og byens form


 

Kontakt:       tor.odberg@citiplan.no, tlf. 92 29 15 63

                   gunnar.ridderstrom@citiplan.no,  tlf. 906 306 42

 

Adresse:       Torstvedtbakken 9, 3271 Larvik

 

Org. nr.:       999 076 599

Copyright © 2018. CitiPlan AS. All Rights Reserved